Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, ЉДММ «ИИ Нассољии Тољик» - истењсол ва фурўши мањсулоти пахтагин: матоъњои гуногуни пахтагин, риштаи пахтагин, матоъњои нобофта, ватин, бинт ва дигар махсулоти тиббї аз дока, мањсулоти дўзандагї.

      

 

ЉДММ «ИИ Нассољии Тољик»

 

Бо дархосту пешнињодот

ва барои гирифтани иттилооти бештар

ба суроѓаи зерин мурољиат намоед:

 

ЉумњурииТољикистон,  734042, шањри Душанбе,  хиёбони  Саъдии Шерозї 6.

 

Телефонњо барои тамос:

222-28-00

222-26-12

222-26-10

221-36-73

221-54-11

 

Мобильный телефон: +992 919 39 22 55  

(Viber, WhatsApp, IMO, WeChat)

 

Факс: (+992 37) 222-26-26

 URL: www.textil.tj

 E-mail: tx@textil.tj

Skype: ttl-2008

 

 

 

                       E-mail: tx@textil.tj         Mobile: 00 992 919 39 22 55  (Viber, WhatsApp, IMO, WeChat)

 

     "TAJIKTEXTILE" ®  Manufacturer of textile products